Environment

เหตุผลที่เราควรอนุรักษ์ธรรมชาติไว้

ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ และถือว่าเป็นเสมือนผู้มีพระคุณต่อมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดบนโลกนี้ด้วย เพราะคนและสัตว์ก็ได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติด้วย ไม่ว่าจะเป็นการหาอาหาร การทำที่อยู่อาศัย และการสร้างคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์ ดังนั้นเมื่อไหร่ที่ธรรมชาติหรือว่าป่าไม้ถูกทำลาย ก็เลยทำให้คนและสัตวได้รับผลกระทบไปด้วยกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ธรรมชาติอยู่กับเราไปได้นานที่สุด ก็คือการช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ มาดูกันว่าเหตุผลอะไรที่เราควรอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติ ทำไมถึงควรอนุรักษ์ธรรมชาติ 1. เพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ ชีวิตของหลายๆ คนโดยพาะชาวบ้านที่อยู่อาศัยตามบริเวณใกล้แหล่งธรรมชาติ มักจะได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการหาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หรือบางคนก็อาจจะนำมาขายเป็นการสร้างรายได้ได้ด้วย ที่สำคัญสัตว์ยังได้ใช้เป็นอาหารอีกต่างหาก หากปล่อยปะละเลยเมื่อไหร่ ก็จะเกิดผลกระทบที่รุนแรงทันที 2. เพื่อทำให้โลกน่าอยู่ พื้นที่ไหนที่ไม่มีป่าไม้อยู่เลย เป็นพื้นที่ที่มีแต่ความแห้งแล้ง […]

Environment

ผลกระทบจากการบุกรุกทำลายป่าไม้

ป้าไม้ภูเขา ธรรมชาติทุกอย่าง ล้วนเป็นเหมือนกับปอดของโลกทั้งสิ้น ที่มีแต่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ ช่วยสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ แต่เมื่อไหร่ที่ป่าไม่ถูกทำลาย ก็ย่อมทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ ตอนที่เกิดไฟไหม้ป่าที่จังหวัดทางภาคเหนือ จะเห็นว่าธรรมชาติถูกทำลายไปมาก ไม่ว่าจะเป็นป่าหรือสัตว์ป่าก็ตาม และผลกระทบที่ตามมาก็คือมนุษย์นั่นอง แต่นั่นเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระททบกับป่าไม้ สาเหตุที่ทำให้ป่าเกิดการทำลาย 1. เกิดจากการรุกที่ทำที่อยู่อาศัย ที่อยู่ในบางพื้นที่ ก็ไม่เหมาะที่จะขึ้นไปสร้างเป็นที่อยู่ของมนุษย์ อย่างเช่นในสถานที่ที่เป็นอุทยาน หรือว่าเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า เพราะเขตเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เมื่อคนเข้าไปรุกล้ำ ก็ย่อมจะทำให้สัตว์ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปรกติสุขได้ ต้องหนีไปที่อื่นเรื่อยๆ […]