เหตุผลที่เราควรอนุรักษ์ธรรมชาติ

ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ และถือว่าเป็นเสมือนผู้มีพระคุณต่อมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดบนโลกนี้ด้วย เพราะคนและสัตว์ก็ได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติด้วย ไม่ว่าจะเป็นการหาอาหาร การทำที่อยู่อาศัย และการสร้างคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์ ดังนั้นเมื่อไหร่ที่ธรรมชาติหรือว่าป่าไม้ถูกทำลาย ก็เลยทำให้คนและสัตวได้รับผลกระทบไปด้วยกันทั้งหมด

เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ธรรมชาติอยู่กับเราไปได้นานที่สุด ก็คือการช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ มาดูกันว่าเหตุผลอะไรที่เราควรอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติ

ทำไมถึงควรอนุรักษ์ธรรมชาติ

1. เพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์

ชีวิตของหลายๆ คนโดยพาะชาวบ้านที่อยู่อาศัยตามบริเวณใกล้แหล่งธรรมชาติ มักจะได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการหาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หรือบางคนก็อาจจะนำมาขายเป็นการสร้างรายได้ได้ด้วย ที่สำคัญสัตว์ยังได้ใช้เป็นอาหารอีกต่างหาก หากปล่อยปะละเลยเมื่อไหร่ ก็จะเกิดผลกระทบที่รุนแรงทันที

2. เพื่อทำให้โลกน่าอยู่

พื้นที่ไหนที่ไม่มีป่าไม้อยู่เลย เป็นพื้นที่ที่มีแต่ความแห้งแล้ง ก็คงไม่มีใครอยากจะเข้าไปเที่ยวแน่นอน เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่ถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยการไม่ตัดไม่ทำลายป่า ช่วยกันดูแลสอดส่องคนที่เข้ามาทำไม่ดี ก็จะทำให้ป่าอยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิม และโลกของเราก็จะน่าอยู่เช่นกัน

3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่า

สัตว์ป่าจะดำรงชีพอยู่ได้ก็ต้องอาศัยป่าเป็นหลัก หากไม่มีป่า สัตว์ก็จะไม่มีที่อยู่ อาจจะล้มหายตายจากหรือหนักที่สุดก็คือสูญพันธ์ไปทั้งหมด และสัตว์บางชนิดในบ้านเราก็เหลือไม้เพียงแค่รูปวาดแล้ว เนื่องจากอยู่ไม่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมาก หากเราปล่อยปะละเลยไปเรื่อยๆ สัตว์อีกหลายชนิดก็คงจะต้องสูญพันธุ์ไปอีกเช่นกัน

4. เพื่อให้ลูกหลานได้ชมป่าที่สมบูรณ์

เดี๋ยวนี้บริเวณที่เป็นป่าไม้จริงๆ และยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดมีอยู่ไม่กี่แห่งเท่านั้นในประเทศไทย ซึ่งปริมาณป่าเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกันปอดของบ้านเราเลยก็ว่าได้ ที่ทั้งคนและสัตว์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากเราไม่ช่วยกันรักษาป่าที่เหลือน้อยอยู่อย่างในขณะนี้เอาไว้ เด็กที่เกิดรุ่นหลังก็คงจะไม่รู้ว่าป่าที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร คงจะดูได้จากภาพวาดหรือจากเรื่องเล่าเท่านั้น

5. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรในน้ำ

ทั้งในป่าและในน้ำ ล้วนมีทรัพยากรที่มีค่าอยู่แทบทั้งสิ้น หากเราไม่ช่วยกันดูแลเอาไว้ ไม่นานทรัพยากรเหล่านี้ก็คงจะหมดไป เมื่อนั้นแหละมนุษย์ทั้งหลายจะได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ให้อยู่ตลอดไป ไม่สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ด้วยคนหนึ่งคน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนใหเคมร่วมมือและพร้อมใจกันดูแล้ว ซึ่งก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนี่แหละ เมื่อมีคนนำ เดี๋ยวไม่นานก็จะมีคนตามมาเอง และเมื่อไหร่ที่ทุกคนหันมาช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างจริงจัง ไม่นานป่าที่ย่ำแย่ ก็จะกลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง