ผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติที่ถูกทำลาย

ป้าไม้ภูเขา ธรรมชาติทุกอย่าง ล้วนเป็นเหมือนกับปอดของโลกทั้งสิ้น ที่มีแต่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ ช่วยสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ แต่เมื่อไหร่ที่ป่าไม่ถูกทำลาย ก็ย่อมทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ ตอนที่เกิดไฟไหม้ป่าที่จังหวัดทางภาคเหนือ จะเห็นว่าธรรมชาติถูกทำลายไปมาก ไม่ว่าจะเป็นป่าหรือสัตว์ป่าก็ตาม

และผลกระทบที่ตามมาก็คือมนุษย์นั่นอง แต่นั่นเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระททบกับป่าไม้

สาเหตุที่ทำให้ป่าเกิดการทำลาย

1. เกิดจากการรุกที่ทำที่อยู่อาศัย

ที่อยู่ในบางพื้นที่ ก็ไม่เหมาะที่จะขึ้นไปสร้างเป็นที่อยู่ของมนุษย์ อย่างเช่นในสถานที่ที่เป็นอุทยาน หรือว่าเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า เพราะเขตเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เมื่อคนเข้าไปรุกล้ำ ก็ย่อมจะทำให้สัตว์ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปรกติสุขได้ ต้องหนีไปที่อื่นเรื่อยๆ ยิ่งมีการรุกล้ำมากเท่าไหร่ ผลกระทาบก็จะกว่างขึ้น

2. การลักลอบตัดต้นไม้

ข่าวเกี่ยวกับการลักลอบตัดต้นไม่มีมาให้เราเห็นได้ไม่เว้นแต่ละวัน ซึ่งต้นไม้ที่โดนตัดก็ล้วนเป็นไม้ที่หายาก และอายุยืนทั้งสิ้น จนทำให้ป่าบางป่าเป็นป่าที่มีแต่ภูเขา แต่ไม่มีต้นไม้เลย ทำให้เสียทั้งธรรมชาติและสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยอยู่ในนั้น

3. เกิดจากไฟป่า

ข้อนี้เราจะเห็นได้บ่อยเช่นกัน แต่ก็ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก และสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดก็ได้มากธรรมชาติด้วย แต่ส่วนใหญ่มาจากน้ำมือของมนุษย์แทบทั้งสิ้น เช่นการเผาไร่ผ่านาและเกิดการรุกลามไปยังป่าธรรมชาติ เป็นต้น

ผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติที่ถูกทำลาย

1. ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน

หากไม่มีต้นไม้มาช่วยในการกรองอากาศ และเป็นปอดของโลกเหมือนแต่ก่อน ก็จะทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และคนก็จะอยู่กันลำบากมากขั้น ไม่สามารถออกมานอกบ้านได้ ต้องอยู่ในบ้านอย่างเดียว

2. มลพิษทางอากาศมากกว่าเดิม

เดี๋ยวนี้หากเราต้องการอยากจะสูดอากาศบริสุทธิ์ ก็ต้องไปเที่ยวตามสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเท่านั้น แต่เมื่อธรรมชาติถูกทำลาย ต่อไปเราก็ไม่สามารถหาสถานที่สำหรับเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อีก หากไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้

3. เกิดน้ำป่าไหลหลาก

ปัญหาน้ำป่าไหลหลาก หรือดินถล่ม ก็เป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่านั่นแหละ เพราะว่าป่าไม้จะเป็นเหมือนกันตัวยึดดิน และดูดซับน้ำเอาไว้ หากไม่มีต้นไม้มาช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ เวลาที่เกิดฝนตกหนัก มนุษย์ก็จะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบเองทั้งหมด

4. สัตว์ป่าลดน้อยลง

เมื่อป่ามีจำนวนน้อยลงกว่าเดิม สัตว์ก็ต้องน้อยลงไปด้วย เพราะสัตว์ก็ไม่รู้จะไปหาอาหารจากไหน จะอยู่ที่ไหนทำให้บางชนิดต้องสูญพันธุ์ไปบ้าง

เพราะนั้นหากเราไม่ต้องการอยากจะให้เกิดผลกระทบเหล่านี้กับโลกของเรา ก็ควรหมั่นช่วยกันดูแลธรรมชาติและต้นไม่ตั้งแต่ตอนนี้เลย ไม่เช่นนั้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราก็คงจะไม่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูอีกต่อไป